Egyesület: közhasznúsági jelentés 2013

 

 

 

 

vissza

 

 

Főnix Művészeti Műhely

 

Aktuális

 

 

Főnix MMI Színházi és Művészeti Műhely  Közhasznú Egyesület

Tisztelt Támogatóink, Kedves Mecénásaink!

Köszönjük mindenkinek, aki jövedelemadója 1%-ával hozzájárult missziónkhoz,

színházi és színésznevelő munkánkhoz.

Reméljük, a jövő évben az Önök adakozó szándéka

s a mi művészet-teremtő munkánk

ismét találkozik majd.

Főnix MMI Színházi és Művészeti Műhely

Közhasznú Egyesület

adószámunk: 18264935 - 1 - 43

bankszámlaszámunk: 17000019 - 12079243

székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 53.

elnök: Bicskei Kiss László

 

 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
 

Alapcél szerinti tevékenységek:
- kulturális tevékenység folytatása
- színházművészeti Műhely működtetése és folyamatos fenntartása
Közhasznú tevékenységek:
- 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- 5. kulturális tevékenység
- 6. kulturális örökség megóvása
 

A tárgyévben az Egyesület megfelelt alapcél szerinti tevékenységeinek: a színházművészeti Műhely működtetése és folyamatos fenntartása célunk keretében 6 bemutató (5 új produkció és 1 felújítás) került közönség elé, 45 előadásban, 4.361 néző előtt (a fővárosban 39, vidéken 6 alkalommal).
Az általánosabb érvényű kulturális tevékenység cél keretében a művészeti neveléssel foglalkozó Főnix Drámastúdió 2013. június 23-án 5 órás bemutató keretében számolt be éves munkájáról, 13 résztvevő közreműködésével.
A 2012. novembere óta működő autista csoport, a Főnix Palánták folytatták rendszeres heti munkájukat, a színjáték-drámajáték viselkedésmódosító hatásai lassan jelentkeznek a kiskamaszoknál, gyógypedagógiai eredményekről hosszabb távon számolhatunk be.
A Főnix Versműhelye havi rendszerességgel tartja foglalkozásait, a nyári szünet kivételével az év 10 hónapjában.
A Főnix Filmes Műhely jelenlegi tevékenysége a Színház és a Drámastúdió bemutatóinak, a Főnix Karácsony és az Öskü-i Nap archiválására korlátozódik. Ezek részben vagy egészben megtekinthetők honlapunkon.
A Főnix-Karácsony ünnepén 14. alkalommal köszöntöttük alkalmi előadással az érdeklődőket 2013. december 22-én, nyilvános, ingyenes előadás keretében.
 

Közhasznú tevékenységek bemutatása
 

Közhasznú tevékenység megnevezése:
- 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
művészetoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás; fejlesztő nevelés-oktatás
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)
 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
6 éves kor fölött
autista gyerekek 6-12 éves kor között
 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
30 fő
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Drámastúdió nyilvános szakmai vizsgája 2013. június 23. 10-15h
A Drámastúdió Főnix-Karácsonya 2013. december 22. 15-20h
A Főnix Öskü-i Napja 2013. május 5. 6-20h
Az autista gyerekek csoportjának folyamatos működése 2013. január 1-május 31. , szeptember 7-december 22., heti rendszerességgel.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
- 5. kulturális tevékenység
 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése
2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1)
 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
színházi előadások létrehozásához szükséges, magas szakmai színvonalon működni képes társulat, felnőtt (szükség esetén 18 év alatti) szereplőkkel, folyamatosan bővülő-változó létszámmal; színházi előadások iránt érdeklődő, gyermek- és felnőttkorú nézők
 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Kb. 20 fő, rendszeresen foglalkoztatott színész a társulatban; a tárgyévben 4361 néző
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A tárgyév folyamán az Egyesület előadó-művészeti tevékenysége biztosítva volt. Bár továbbra is saját fellépési hely, színház nélkül működünk, előadásainknak a fővárosban, bérlői formában, az RS9 Színház nyújtott állandó helyszínt. A színházi próbák a Törekvés Művelődési Központban zajlottak. Az év folyamán 6 színházi bemutató (5 új produkció és 1 felújítás) került közönség elé, 45 előadásban, (a fővárosban 39, vidéken 6 alkalommal).


Közhasznú tevékenység megnevezése:
- 6. A kulturális örökség védelme
 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)
 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Mivel a kulturális örökség védelme az Egyesület működési területei közül a színházi működésen belül történik, a célcsoport azonos az előző tevékenység célcsoportjával: színházi előadások létrehozásához szükséges, magas szakmai színvonalon működni képes társulat , felnőtt (szükség esetén 18 év alatti) szereplőkkel, folyamatosan bővülő-változó létszámmal; színházi előadások iránt érdeklődő, gyermek- és felnőttkorú nézők
 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Kb. 20 fő, rendszeresen foglalkoztatott színész a társulatban; a tárgyévben 4361 néző
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A kulturális örökség védelme az Egyesület keretein belül működő Főnix Színház darabválasztásaiban, előadásaiban nyilvánul meg. Ez két területet érint
1. a nemzeti kultúra értékeinek megőrzése
2. az egyetemes emberi kultúra értékeinek felmutatása, megőrzése
- a nemzeti kulturális örökség védelme, megőrzése: kortárs drámák színpadra állítása (Szakonyi 2013 két egyfelvonásos – bemutató+3 további előadás; Kornis Mihály: Körmagyar – felújítás+2 további előadás; Weisz Ildikó: A Mikulás virgácsa – bemutató; Lázár Ervin: A Négyszögletű kerek Erdő meséi – továbbjátszás, 14 előadás; Lázár Ervin: A Négyszögletű kerek Erdő újabb meséi – továbbjátszás; Kiss József: Az angyalok nem sírnak – játék az élettel 1956 emlékére – továbbjátszás, 4 előadás;); klasszikusok színpadra állítása (Elő-szilveszteri kabaré – Karinthy Frigyes műveiből – bemutató; Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – továbbjátszás, 5 előadás)
- az egyetemes emberi kultúra értékeinek felmutatása, megőrzése: Raymond Queneau: Stílus(os) gyakorlat(ok) – bemutató+3 előadás; Lorca: Bernarda Late Night Show – bemutató; Csehov: Három nővér – továbbjátszás, 4 előadás; Haropl Pinter: Hét órai tea [tájkép] – továbbjátszás, 3 előadás)

 

Budapest, 2014. május 30.

 

Bicskei Kiss László

elnök

 

Kapcsolat  

|   +3620-384-6658 Bicskei Kiss László  |  

fonixmuhely@gmail.com  |  

Facebook   |

   Impresszum  |  

 

Oldaltérkép