Felnőtteknek

 

 

 

 

vissza

 

 

Főnix Művészeti Műhely

 

Aktuális

 

Valamikor régen, több mint két évtizeddel ezelőtt egy csapatnyi fiatal hitte és elhitte, hogy az a szakmai tudás és emberség, amit a frissen létrejött Főnix Művészeti Műhely színiiskolája, a Drámastúdió képvisel, hozzásegíti őket álmuk, a színház eléréséhez. Mára vált belőlük színész, rendező, filmes, énekes, drámapedagógus, művészet-tanár, népművelő, képzőművész, történész-professzor, pszichológus, és még ki tudja hányféle területre sodorta őket sorsuk, álmaik, de meggyőződésünk, hogy az a tudás és tapasztalás, amit a Főnix Drámastúdióban szereztek, jobb irányban befolyásolta életüket. Azokét is, akiket ma színpadon látunk, vagy plakátokon találkozunk nevükkel, és azokét is, akik a rivalda nézőtéri oldalán ülnek (végzett növendékek) (miért éppen a Főnix?).

 

Hisszük és elhisszük, hogy a színésznevelés nem pusztán oktatás és képzés. Ha elfogadjuk Louis Jouvet gondolatát (hogy színész legyen valaki, szépen kell beszélni, szépen kell beszélni és embernek kell lenni), a mesterségbeli tudáson túl önmagunk hitelességével kell helyt állnunk estéről estére. A színésznevelés az önmaga képességeit, megszerzett készségeit, tehetségét használni, megélni, mások javára alkalmazni tudó ember felnőtté nevelése: mert az egyén boldogsága és boldogulása útján válik a világ élhetőbbé mindenki számára.

 

Hisszük és elhisszük, tapasztaljuk, hogy a művészi igényesség nevelhető, tanulható, hatása hosszú távú személyiségformáló erő. Olykor a nézőtéren is. Hatással van az ember életének minden területére. Hogy a média „sztárság-celebség” világába tévedt fiatalok népszerűsége nem művészi-emberi fejlődésüket, hanem a show-business világának érdekeit szolgálja.

 

Természetesen nem zárkózunk el a közönség előtti megmérettetéstől: fontos része ez annak a folyamatnak, melynek végén felelősséggel hozott döntés születhetik, hivatásszerűen választja-e valaki a művészi alkotást, vagy hobbiként, műértő-műélvező felnőttként vesz részt benne.

 

Növendékeink egy évben kétszer kötelezően lépnek közönség elé: az év végi nyilvános vizsgákon, és a Főnix-Karácsony alkalmával. Ezen kívül részt vesznek a Főnix Színház előadásaiban, valamint nagyjátékfilmek, vizsgafilmek rendszeres szereplői. (vizsgák)

 

Művészeti nevelésükről, emberi-szakmai fejlődésükről művésztanárok, és magasan képzett szaktanárok gondoskodnak:

 

Bicskei Kiss László színész, rendező a színészmesterség vezető tanára, a Drámastúdió igazgatója

 

Baku György színész, rendező a színészmesterség tanára

 

Facskó Marica színésznő a színészmesterség, a mozgásszínészet és az akrobatika tanára

 

Hartai Laura színésznő a színészmesterség és a beszédtechnika tanára

 

Szávai Katalin színésznő a színészmesterség és az elmélet tanára

 

Tóth Tamás zongoraművész, zeneszerző a hangképzés tanára

 

Álmosd Phaedra színművész az ének, hangképzés, zenés mesterség tanára

Galéria: szakmai órák

 

Fölnőtteknek
 

Tantárgyak a felnőtt hallgatóknak:

színészmesterség

művészi beszéd

beszédtechnika

akrobatika

mozgásszínészet

ének

hangképzés

zenés mesterség

elmélet (művészettörténet, színháztörténet, dramaturgia, műelemzés)

 

Az órák időpontjai:

szombat 9-től 18 vagy 19 óráig

órarend

 

A tanári kar hivatásukat gyakorló színészekből, zenei szakemberekből áll.

 

Helyszín:

Fészek Művészklub (Budapest VII., Kertész u. 36.)

 

A felvételi meghallgatás követelménye:

legalább öt, fejből tudott irodalmi mű vagy műrészlet, műfaji megkötés nélkül

 

A felvételi meghallgatás ingyenes!

 

A Főnix Drámastúdió kiváló eredménnyel végzett növendékei szerepekhez, szerződéshez juthatnak a Főnix Színház társulatában.

 

További információ: 0620-384 6658 Bicskei Kiss László

Kapcsolat  

|   +3620-384-6658 Bicskei Kiss László  |  

fonixmuhely@gmail.com  |  

Facebook   |

   Impresszum  |  

 

Oldaltérkép  |