18 év alatt

 

 

 

 

vissza

 

 

Főnix Művészeti Műhely

 

Aktuális

 

Valamikor régen, több mint két évtizeddel ezelőtt egy csapatnyi fiatal hitte és elhitte, hogy az a szakmai tudás és emberség, amit a frissen létrejött Főnix Művészeti Műhely színiiskolája, a Drámastúdió képvisel, hozzásegíti őket álmuk, a színház eléréséhez. Mára vált belőlük színész, rendező, filmes, énekes, drámapedagógus, művészet-tanár, népművelő, képzőművész, történész, pszichológus, és még ki tudja hányféle területre sodorta őket sorsuk, álmaik, de meggyőződésünk, hogy az a tudás és tapasztalás, amit a Főnix Drámastúdióban szereztek, jobb irányban befolyásolta életüket. Azokét is, akiket ma színpadon látunk, vagy plakátokon találkozunk nevükkel, és azokét is, akik a rivalda nézőtéri oldalán ülnek (végzett növendékek)  (miért éppen a Főnix?). .

 

Hisszük és elhisszük, hogy a művészeti nevelés célja nem gyerekszínészek „kiképzése”, hanem az önmaga képességeit, megszerzett készségeit, tehetségét használni, megélni, mások javára alkalmazni tudó ember felnőtté nevelése: mert az egyén boldogsága és boldogulása útján válik a világ élhetőbbé mindenki számára.

 

Hisszük és elhisszük, tapasztaljuk, hogy a gyermeki játék önfeledtsége és a színházi játék fegyelme jól megfér egymással, s jótékony hatással van a fejlődő ember életének minden területére. Hogy a média „sztárság-celebség” világába tévedt fiatalok népszerűsége nem művészi-emberi fejlődésüket, hanem a show-business világának érdekeit szolgálja.

 

Természetesen nem zárkózunk el a közönség előtti megmérettetéstől: fontos része ez annak a folyamatnak, melynek végén felelősséggel hozott döntés születhetik, hivatásszerűen választja-e valaki a művészi alkotást, vagy hobbiként, műértő-műélvező felnőttként vesz részt benne.

 

Növendékeink egy évben kétszer kötelezően lépnek közönség elé: az év végi nyilvános vizsgákon, és a Főnix-Karácsony alkalmával. Ezen kívül részt vesznek a Főnix Színház előadásaiban, valamint nagyjátékfilmek, vizsgafilmek rendszeres szereplői. (vizsgák)

 

Művészeti nevelésükről, emberi-szakmai fejlődésükről művésztanárok, és magasan képzett szaktanárok gondoskodnak:

 

Hartai Laura színésznő a színészet, színjáték és a beszédtechnika tanára – mert a játszani-tudás képessége jobb emberré is tesz, s mert „ahhoz, hogy színész legyen valaki, három dolog kell: szépen kell beszélni, szépen kell beszélni, és embernek kell lenni” (Louis Jouvet), és mert gyönyörű anyanyelvünk romlásának a jó példa mutatásával vethetünk gátat

 

Facskó Marica színésznő az akrobatika tanárai – mert a fizikai képességeit, testét jól, tudatosan használó ember „ép testben ép lélek”, és mert egy ugrás bátorsága az artista-szőnyegen magával hozza a hétköznapi élet „ugrásainak” bátorságát is

 

Álmosd Phaedra színművész az ének, hangképzés, zenés mesterség tanára – mert a dal, a zene nem csak hangképző szerveinket, de lelkünket, a bennünk élő „szépre érzékeny embert" neveli

Galéria: szakmai órák

 

Középiskolásoknak (14-17 év) Fiókák
 

Felvételi meghallgatások 14-17 éves jelentkezők számára, a Fiókák osztályába!

 

A Főnix-Fiókák osztálya felvételt hirdet középiskolás korú, a színjáték, a színház iránt érdeklődő tehetséges fiatalok számára.

 

Tantárgyak:

színészet

ének

hangképzés

akrobatika

beszédtechnika

 

Az órák időpontjai:

szombat 9-től 16 óráig

órarend

 

A tanári kar hivatásukat gyakorló színészekből, zenei szakemberekből áll.

 

Helyszín:

Fészek Művészklub (Budapest VII., Kertész u. 36.)

 

A felvételi meghallgatás követelménye:

legalább öt, fejből tudott irodalmi mű vagy műrészlet, műfaji megkötés nélkül

 

A felvételi meghallgatás ingyenes!

 

További információ: 0620-384-6658 Bicskei Kiss László

 

Általános iskolásoknak (6-13 év) Csőrikék

 

Felvételi meghallgatások 6-13 éves jelentkezők számára, a Csőrikék osztályába,

azoknak, akik szeretnék megtenni első, játékos lépéseiket a színjáték, a színészet útján!

 

Tantárgyak:

színészet

ének

hangképzés

akrobatika

beszédtechnika

 

Az órák időpontjai:

szombat 9-től 16 óráig

órarend

 

A tanári kar hivatásukat gyakorló színészekből, zenei szakemberekből áll.

 

Helyszín:

Fészek Művészklub (Budapest VII., Kertész u. 36.)

 

A felvételi meghallgatás követelménye:

legalább három, fejből tudott irodalmi mű vagy műrészlet, műfaji megkötés nélkül

 

A felvételi meghallgatás ingyenes!

 

További információ: 0620-384-6658 Bicskei Kiss László

Kapcsolat  

|   +3620-384-6658 Bicskei Kiss László  |  

fonixmuhely@gmail.com  |  

Facebook   |

   Impresszum  |  

 

Oldaltérkép  |