XVIII. Öskü-i Nap 2019

 

 

 

 

Főnix Művészeti Műhely

 

Fel

 

Aktuális

 

 

Miért éppen a Főnix?

 

Felvételi

 

Tanárok

 

Végzett növendékek

 

Vizsgák

 

Főnix-Karácsony

 

 

Öskü-i Nap

 

I. Öskü-i Nap 2002

 

II. Öskü-i Nap 2003

 

III. Öskü-i Nap 2004

 

IV. Öskü-i Nap 2005

 

V. Öskü-i Nap 2006

 

VI. Öskü-i Nap 2007

 

VII. Öskü-i Nap 2008

 

VIII. Öskü-i Nap 2009

 

IX. Öskü-i Nap 2010

 

X. Öskü-i Nap 2011

 

XI. Öskü-i Nap 2012

 

XII. Öskü-i Nap 2013

 

XIII. Öskü-i Nap 2014

 

XIV. Öskü-i Nap 2015

 

XV. Öskü-i Nap 2016

 

XVI. Öskü-i Nap 2017

 

XVII. Öskü-i Nap 2018

 

XVIII. Öskü-i Nap 2019

 

 

Nyílt Napok

 

Nyári Kurzus

 

Filmes Kurzus

 

Drámastúdió - sajtó

 

Galéria

 

Órarend

 

Helyek

 

CSACSI

A XVIII. Öskü-i Nap

A Főnix impró-színházi minifesztiválja 2019-ben május 5-én!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 
            

A nap programja:

 

7.30 indulás: Déli Pályaudvar

találkozás: 7.00-kor, a pénztárak előtt. A vonat 7.30-kor indul.

Ösküre érkezik 8.49-kor.

9.30 a hely köszöntése

közös ének az Árpád-kori körkápolnában, vezeti Tamáskó Tünde,

a Főnix Drámastúdió másodéves növendéke

 

10.00 bemelegítés a kápolnadombon, vezeti Sági Kristóf, a Főnix Drámastúdió másodéves növendéke

 

10.30 a verseny kezdése

néhány soros, epikus szövegek és műfajok (komédia, tragédia, abszurd, mese, rémdráma vagy bohózat) kisorsolása. A kulcsszó, amelyet a szövegrészletek körüljárnak az idén: nagylelkűség

10.45 a sorsolt szövegrészletek dramatizálása, ”színházi” forma, megvalósítás, próbák

 

11.00 Öskü község Anyák napi ünnepsége a Művelődési Házban

A Főnix Művészeti Műhely nevében az édesanyákat dallal köszöntik:

Jankovic-Izsó Nóra, Csüllög Anna, Bodori Panna,

Palya Noémi

15.00 a bemutatók

lehetséges helyszínek: a Művelődési Ház színpada, nézőtere, egyéb helyiségei, ill. a község bármely olyan közterülete, vendéglátó- vagy szórakoztató intézménye, hegye-völgye, roncstelepe, patakpartja vagy főtere, ahol a bemutató nem követ el kegyelet- vagy magántulajdon-sértést

16.00 az Öskü-i Nap produkcióinak értékelése, szavazás, eredményhirdetés

 

17.14 visszaindulás Budapestre vonattal

 

18.29 érkezés: Budapest, Déli Pályaudvar

 

A játék eredménye:

 

A csapatok a következő szövegrészleteket és műfajokat húzták:

 

I.

Ez az illető negyed évszázadig dolgozott azon, hogy megértse a lényeget. Az egész tudományos világ halálra röhögte volna magát, ha tud róla. Ez azt jelenti, hogy ott fanatizmus van jelen: jó adag tiszteletreméltó, inhumán állhatatosság. Azok a robotok csakis ilyenek lehetnek! Nincs szükségem szigorúan vett matematikai bizonyítékra. Meg kell védenem a magunkat. Maga is tudja, hogy ez a legfontosabb. Az ő pszichológusaik egyáltalán nem voltak olyan nagyok. A humanoidjaik – ne nevezzük őket robotoknak – csak az emberi lények utánzatai voltak, lehettek volna jobbak is. Az embernek nagyon, nagyon bonyolult reakciórendszere van – az olyan tulajdonságokat pedig, mint amilyen a szociális öntudat, az etikai rendszer létrehozásának igénye; továbbá mind a nagylelkűség, bőkezűség, fair play, stb. valószínűleg nem másolhatók le. De kell, hogy legyen kitartásuk, ami gyakorlatilag magában foglalja a makacsságot, harciasságot. Nos, ha van tudományos életük, akkor nem szívesen szabadítanám őket magunkra. És nem is fogom megengedni, hogy elszabaduljanak.

Isaac Asimov: Halálos ítélet  

Fordította Kiss Marianne, Nemes Ernő

Műfaj: mese

Helyszín: IKSZT belső

A játékosok: Csüllög Anna, Jankovic-Izsó Nóra, Kelemen Szabolcs,

Meszes Klaudia, Sági Kristóf, Tamáskó Tünde

 

II.

Ne heveskedj, no - csitította Mareschal -, minek kaszabolnánk egymást? Ernscliff uram, való igaz, hogy egyben-másban különbözik a nézetünk, de mindazonáltal hiszem és vallom, hogy szemben állhatunk, sőt ha a sors úgy hozza, szembe is fordulhatunk egymással, anélkül azon-ban, hogy megfeledkeznénk a tiszteletről, amellyel tartozunk születésünknek, becsületünknek és egymás személyének. Egyébként hittel hiszem, hogy te éppoly ártatlan vagy az ügyben, akárcsak jómagam, s arról is meg vagyok győződve, hogy Ellislaw unokabátyám, mihelyt elméje a hirtelen jött csapásokat követő zavartól megtisztulva újra képes józan ítéletre, nagylelkűen hálálja meg neked azt a felmérhetetlen szolgálatot, amit e napon neki és a családjának tettél.

Walter Scott: A fekete törpe

Fordította Donga György

Műfaj: tragédia

Helyszín: IKSZT belső

A játékosok: Bodori Panna, Deák Attila, Klabacsek Dániel,

Palya Noémi, Tarr Alexandra

(Napsugár)

 

III.

Egy ízben két dáma végképp össze is veszett miatta - pedig nemcsak kebelbarátnők, hanem rokonok is voltak; mert egyikük nem viszonozta a másik látogatását. A férjek és rokonok később minden igyekezetükkel azon voltak, hogy kibékítsék őket, de hiába, nem és nem. Kiderült, hogy a világon mindent el lehet érni, csak egyet nem, de azt aztán semmi módon: hogy két dáma, akik az elmaradt látogatás miatt vesztek össze, kibéküljön. Így aztán a két dáma tovább is rendületlenül „idegenkedett egymástól”, ahogyan a város előkelő köreiben mondták. Számtalan heves jelenet okozója volt az a kérdés is, hogy kit illet az első hely, ez néha arra bírta a nagylelkű férjeket, hogy feleségük védelmében a lovagiasság szabályainak megfelelően lépjenek fel. Párbajra persze nem került a sor közöttük, mert valamennyien polgári hivatalnokok voltak, de azért igyekeztek borsot törni egymás orra alá, ahol csak lehetett, s az ilyesmi tudvalevően gyakran rosszabb minden párbajnál. Erkölcsi kérdésekben N. város hölgyei igen szigorúak voltak, nemes felháborodással ítéltek el minden romlottságot és kísértést, kíméletlenül bűntettek minden gyengeséget. Megesett ugyan, hogy a házasfelek mellett felbukkant egy harmadik is, de ilyesmi csak a legnagyobb titokban történt, úgyhogy soha senki nem tudott meg róla semmit.

Gogol: Holt lelkek

Fordította Devecseriné Guthi Erzsébet

Műfaj: abszurd

Helyszín: Művelődési Ház, színpad

A játékosok: Antal Bálint, Hartai Laura és Lőrinc, Horváth Panna,

Nagy Petra, Sábitz László

 

Miután megtekintettük a produkciókat, a résztvevők titkos szavazással kiválasztották a legjobbnak ítélt előadást.

10 szavazatot kapott a III. csapat, 6 szavazatot a II.,

5 szavazatot az I. csapat előadása.

 

Így a 2019-es év XVIII. Öskü-i Nap impró-színházi minifesztiválja győztes csapatának tagjai:

 

Antal Bálint színinövendék II. évfolyam

Hartai Laura színésznő és Lőrinc, gyermek

Horváth Panna színinövendék Fiókák

Nagy Petra színinövendék Fiókák

Sábitz László, a Drámastúdió volt tanára

   
 

Gratulálunk valamennyi játékosnak!

Kapcsolat  

|   +3620-384-6658 Bicskei Kiss László  |  

fonixmuhely@gmail.com  |  

Facebook   |

   Impresszum  |  

 

Oldaltérkép