XVII. Öskü-i Nap 2018

 

 

 

 

Főnix Művészeti Műhely

 

Fel

 

Aktuális

 

 

Miért éppen a Főnix?

 

Felvételi

 

Tanárok

 

Végzett növendékek

 

Vizsgák

 

Főnix-Karácsony

 

 

Öskü-i Nap

 

I. Öskü-i Nap 2002

 

II. Öskü-i Nap 2003

 

III. Öskü-i Nap 2004

 

IV. Öskü-i Nap 2005

 

V. Öskü-i Nap 2006

 

VI. Öskü-i Nap 2007

 

VII. Öskü-i Nap 2008

 

VIII. Öskü-i Nap 2009

 

IX. Öskü-i Nap 2010

 

X. Öskü-i Nap 2011

 

XI. Öskü-i Nap 2012

 

XII. Öskü-i Nap 2013

 

XIII. Öskü-i Nap 2014

 

XIV. Öskü-i Nap 2015

 

XV. Öskü-i Nap 2016

 

XVI. Öskü-i Nap 2017

 

XVI. Öskü-i Nap 2018

 

 

Nyílt Napok

 

Nyári Kurzus

 

Filmes Kurzus

 

Drámastúdió - sajtó

 

Galéria

 

Órarend

 

Helyek

 

CSACSI

A XVII. Öskü-i Nap

A Főnix impró-színházi minifesztiválja 2018-ban május 6-án!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 
            

A nap programja:

 

7.30 indulás: Déli Pályaudvar

találkozás: 7.00-kor, a pénztárak előtt. A vonat 7.30-kor indul.

Ösküre érkezik 8.49-kor.

9.30 a hely köszöntése

közös ének az Árpád-kori körkápolnában, vezeti Csüllög Anna és Janković-Izsó Nóra,

a Főnix Drámastúdió másodéves növendékei

 

10.00 bemelegítés a kápolnadombon, vezeti Kelemen Szabolcs, a Főnix Drámastúdió másodéves növendéke

 

10.30 a verseny kezdése

néhány soros, epikus szövegek és műfajok (komédia, tragédia, abszurd, mese, rémdráma vagy bohózat) kisorsolása. A kulcsszó, amelyet a szövegrészletek körüljárnak az idén: áldozatkészség

10.45 a sorsolt szövegrészletek dramatizálása, ”színházi” forma, megvalósítás, próbák

 

11.30 Öskü község Anyák napi ünnepsége a Művelődési Házban

A Főnix Művészeti Műhely nevében az édesanyákat verssel köszöntik:

Tamáskó Tünde (Petőfi Sándor: Füstbe ment terv)

Sági Kristóf (Szabó Lőrinc: Tűzvész)

Soltész Richárd (Ady Endre: Itthon)

I. évfolyamos növendékek

 

14.00 a bemutatók

lehetséges helyszínek: a Művelődési Ház színpada, nézőtere, egyéb helyiségei, ill. a község bármely olyan közterülete, vendéglátó- vagy szórakoztató intézménye, hegye-völgye, roncstelepe, patakpartja vagy főtere, ahol a bemutató nem követ el kegyelet- vagy magántulajdon-sértést

15.00 az Öskü-i Nap produkcióinak értékelése, szavazás, eredményhirdetés

 

16.00 ebéd

idén először történt, hogy míg a játékosok jeleneteik kidolgozását végezték, néhányan, a háttérben (segítők, kísérők, érdeklődők) főztek. Ezúttal vörösboros-kelbimbós marhapörköltet. Konyha-ország spiritus rectora Bicskei Kiss László volt, segítői, akik múlhatatlan érdemeket szereztek az előkészítésben és az elkészült izek harmóniájában: Török Katalin, Dömötöri Tamás, Kincses Antal. Külön köszönet Magyar Józsefné Ilonának, hogy bográcsot, helyszínt és minden kelléket biztosított!

19.14 visszaindulás Budapestre vonattal

 

20.29 érkezés: Budapest, Déli Pályaudvar

 

A játék eredménye:

 

A csapatok a következő szövegrészleteket és műfajokat húzták:

 

I.

Nat Coverley is jelentkezett, olyanformán, mint Jem Tankerdon, és a többi előkelőségek sem szabadkoztak, ha öreg koruk nem akadályozta őket. Fegyver akadt elég Milliard-Cityben, és tekintve azt a bátorságot és áldozatkészséget, amely mindnyájukat eltöltötte, bízvást remélhették, hogy Standard-Island nemsokára megszabadul a veszedelmes fenevadaktól. Hanem azt Cyrus Bikerstaff újólag a szívükre kötötte, hogy mindenekfölött emberéletet kockára ne tegyenek!
- Hogy mennyi a fenevad, nem tudjuk, a fődolog az, hogy minél előbb mind kiirtsuk! Ha elmulasztanánk, idővel ide szoknának, elszaporodnának, és folyton veszélyeztetnék a sziget biztonságát...
- Valószínűleg nincs is olyan sok... - jegyezte meg az egyik nábob.
Jules Verne: Az úszó sziget. Fordította: Gaál Mózes
Műfaj: mese

A játékosok: Kincses Antal, Liber Domi, Szász Julcsi, Tirczka Albertina

(Egyszarvú csillámdisznók)

 

II.

Az én barátomnak különös lelki betegsége az önzetlen szolgálatkészség. Valami abnormis szenvedélye a szívességtevés. Isten tudja, sokszor meggyanúsítom magamban, hogy talán különbül kéjeleg egy zavart, hálás kézszorítás alkalmával, mikor valakinek szívességet tett, mint a szeretőjével ölelkezve. No, természetesen, vannak bizonyos korlátai és előfeltételei áldozatkészségének. Így nyilvánvaló, hogy szívesebben tesz szívességet olyasvalakinek, akit becsül – vagy hát hogy mondják ezt –, akinek bizonyos tekintélye a szemében. És én, azt hiszem, ezek közé számítok. Ami még ehhez fontos, hogy barátom rendkívül bőbeszédű, affajta ember valóban, aki örömmel csinál egy szóból kettőt, és a szavak kedvéért természetesen cselekedeteiből is. Egyébként, mint tudják, ő is egyike fogadatlan kerítőimnek az életkedv őrületének jegyében.
Tersánszky Józsi Jenő: A tiroli kocsmáros

Műfaj: komédia

A játékosok: Csüllög Anna. Hartai Laura, Heranus Gábor, Nyul Krisztián, Tóth Tamás, Tóth Lőrinc Boldizsár, Turák-Szűcs Lili,

 

III.

Marjorie elővette a zsebkendőjét, és törülgetni kezdte a szemét. Walter szégyellte aljas gondolatait. De Marjorie kényszerítette rá, az ő hibájából szégyenkezett. Mért nem maradt a férje mellett? Viszonyuk azért lehetett volna. Délutánok egy műteremben. Milyen romantikus...
„Hisz én akartam, hogy velem jöjjön!
„De neki lehetett volna annyi esze, hogy visszautasítson. Tudnia kellett volna, hogy nem tarthat örökké!“
Marjorie megtette, amire kérte: mindent feladott a kedvéért, vállalta a kínos társadalmi helyzetet. Újabb zsarolás. Zsarolta az áldozatkészségével. Ő pedig viszolygott a felelősségtől, amivel Marjorie áldozatai a tisztességét, a becsületérzését terhelték.
„De ha volna benne szemernyi tisztesség és becsület, akkor nem élne vissza az enyémmel“ - gondolta.
S most itt a gyermek.
„Mi a csudának engedte, hogy egyáltalán?...“
Aldous Huxley: Pont és ellenpont. Fordította Látó Anna
Műfaj: bohózat

A játékosok: Kelemen Szabolcs, Oláh Réka, Sági Kristóf, Soltész Richárd, Tamáskó Tünde

 

IV.

De az ördögbe is, nekünk nem is a Lueger és Weisskirchner urak karrierje fáj. Tőlünk, felőlünk ugyan akár aranygyapjasrendet kaphatna a jeles két úr. De a mód, ahogyan velünk bánnak s a maró tendencia mindenben, ez a szörnyűséges. Volt-e császárnak ilyen diétája Magyarországon valaha is, mint ma? Ennyi pontosságot, lojalitást, áldozatkészséget mutatott-e még valaha ez az ország?

Egy derék, nagy talentumú, neuraszténiás, fiatal budapesti újságíróról beszélik ezt az esetet.

Hajnalban, fáradtan s a földi dolgoktól megundorodottan bandukolt hazafelé. A Városliget felé, egy padon alvó, rongyos aggastyánt látott. A rongyos, beteg, ősz ember fázott s álmában is didergett. Az újságírót, aki szerfölött szenzibilis ember, megrendítette ez a nagy emberi nyomorúság. Majdnem könnyekre fakadt, s ekkor egy kiszámíthatatlan, beteges ideg-indulatban – leköpte a nyomorult, vén, didergő embert.

Így tesz mivelünk most Bécs és az osztrák parlament. Olyan szánalmasan, nyomorúságosan állunk meg előtte, hogy túlzó megindultságában leköp bennünket.

Ady Endre, Budapesti Napló 1907. december 20.

A játékosok: Antal Bálint, Dömötöri Linett,  Janković-Izsó Nóra,

Meszes Klaudia, Palya Noémi

 

Miután megtekintettük a produkciókat, a résztvevők titkos szavazással kiválasztották a legjobbnak ítélt előadást.

15 szavazatot kapott a III. csapat, 7 szavazatot a IV., 4 szavazatot az II. csapat előadása.

 

Így a 2018-as év XVII. Öskü-i Nap impró-színházi minifesztiválja győztes csapatának tagjai:

 

Kelemen Szabolcs színinövendék II. évfolyam

Oláh Réka színinövendék III. évfolyam

Sági Kristóf színinövendék I. évfolyam

Soltész Richárd színinövendék I. évfolyam

Tamáskó Tünde színinövendék I. évfolyam

   
 

Gratulálunk valamennyi játékosnak,

külön gratuláció a vendégcsapatnak!

Kapcsolat  

|   +3620-384-6658 Bicskei Kiss László  |  

fonixmuhely@gmail.com  |  

Facebook   |

   Impresszum  |  

 

Oldaltérkép