Működésünk helyszínei

 

 

 

 

vissza

 

 

Főnix Művészeti Műhely

 

Aktuális

 

1998-ban néhány átmeneti hónap idejére a Szent Imre (régi nevén József Attila) Gimnázium termeit koptattuk,

de a Karácsonyt már új, akkor állandónak vélt helyünkön, a Józsefvárosi Klubban ünnepeltük.

Alig két év után az általános iskola, amelynek alagsorában működött az évtizedes múltú kulturális intézmény, bejelentette igényét az épületrészre.     

 

A Drámastúdió új helyszíne 2001-től a Gutenberg Művelődési Otthon lett.

 

Itt sem tudtunk otthonra találni: 2005-ben a tulajdonos Nyomdász Szakszervezet megvált az épülettől, az új "gazda" pedig máig sem fejezte be az átalakítást.

2016-ig a Vasas Művészegyüttes Művelődési Házában zajlottak az órák.
 

Hommage à Vasas Művház 

Valamikor régen, amikor mi, manapság európainak nevezett emberek még úgy hittük, sok-sok isten vigyázza, irányítja életünket, túlvilági őrzője volt még a házaknak is. Egy-egy nem evilágról való szellem őrizte az otthonokat, a középületeket, vigyázott a békéjükre, az épségükre. A művészet szent volt, a művészetek képviselői tiszteletet érdemlő emberek, akik képesek az isteni üzenetek megértésére, tovább-adására.
Ma racionálisabban látjuk a világot. Hiszünk még, persze hogy hiszünk, például abban, hogy nincsenek túlvilági, óvó szellemek. S az élet néha igazolni látszik ezt a hitünket. A pénz, a kereskedés, az üzlet realitása legyőzte a szellemek világát. 
Vannak szerencsére másféle hiteink is. Aki belekóstolt valaha a dal, a tánc, a muzsika művelésének önmagán túlmutató erejébe, az tudja és nem csak hiszi, hiszen tapasztalta, hogy nem csak hangok és mozdulatok egymásutánjáról van szó. Hogy az „isteni szikra” ma éppúgy ott van a művészetekben, mint volt két és félezer éve Görögországban. Hogy racionális korunkban éppen úgy titokzatos erők vigyázzák az alkotás folyamatát, a vegytanon és biológián túlmutatóan.  
Ezeket a nehezen megfogható erőket nevezték egykor múzsáknak. Istennők voltak, a művészetek és a tudomány őrzői, ihletői. Eredetileg csak hárman: az Éneklésé, a Gyakorlásé és az Emlékezésé. S őket még racionális korunk sem tudta a Semmibe száműzni: ha nem is gondolunk rájuk, velünk vannak, amikor a semmiből valami lesz, dal, tánc, zene, színház.
Most, hogy utoljára ünnepeljük, és búcsúztatjuk ezt az épületet, ezt a helyet, idézzük ide ezeket a túlvilági erőket egy pillanatra: az emlékezés múzsáját, Mnémét, és a „hely szellemét”, a genius loci-t. Hiszen az alkotás ereje, a munka és a művészetek gyakorlása tette olyanná ezt a helyet, amilyen. És ez az alkotó erő nem múlik el az épület elmúlásával: visszük magunkkal tovább, a magunk alkotó erejét, együtt mindazokéval, akik előttünk jártak itt, hogy új helyszínen idézzük meg a „hely szellemét”, varázsoljuk racionalitássá „isteni-szikra”-birtokló erőnket. 
Szeretettel kívánom mindannyiunknak az alkotás pillanatait, méltó nehézségeket és szép holnapot,
Terpszikhoré: a tánc, Thália: a komédia, a színház, Melpomené: a tragédia, Polühümnia: a költészet, Euterpé: a verselés és a zene, Erató: a szerelmi költészet és a dalok istenasszonyainak oltalma alatt. 
Bicskei Kiss László

 

Jelenleg - 2016 novembere óta - a patinás Fészek Művészklub ad otthont a Drámastúdiónak.

 

Kedves Barátaim,


a Drámastúdió tanárai, növendékei,
szülők, kedves színész-kollégák,
mindenki, aki – gondolatban akár – figyelemmel kísérte, segítette
ezt a féléves keresést,
azóta, hogy megtudtuk: a Vasas Művház
megszűnik,
mit megszűnik, előbb a földdel lesz egyenlő,
hogy aztán majd valami biztosan hasznosabb, szebb, jobb épüljön a helyébe,
hogy évtizedek munkája, figyelme, szeretete, művészete
kerüljön ismét bizonytalanságba,
a sztochasztika gonoszkodó kis isteneinek
vagy a Gondviselésnek kezébe,
hogy új otthon-keresés szakadt a nyakunkba,
mindenkinek, aki figyelme segítette ezt az keresést

örömmel jelentem,
hogy a Főnix Művészeti Műhely 1998 óta működő színiiskolája,
a Főnix Drámastúdió
november 3-tól
új helyszínen folytatja munkáját,
a VII. kerületben, a Kertész utca 36. szám alatti,
1901-ben a művészek közadakozásából épült
Fészek Művészklubban.
 

http://www.feszek-muveszklub.hu/bio.htm

 

https://www.google.com/maps/place/F%C3%A9szek+M%C5%B1v%C3%A9szklub/@47.501221,19.065942,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa7fc2a6401847f8f!8m2!3d47.501221!4d19.065942?hl=hu

 

Órarendünk változatlan,

a termekkel megismerkedünk menet közben,

tehát szombaton 9 órakor, az akrobatika órán találkozunk.

 

Kérem, hogy figyelmesen lépjünk az új helyszínre.

Figyeljünk a hely szellemére.

Érezzük, értsük meg.

Váljunk méltóvá hozzá.

Tudom, hogy ha a művészet iránti alázattal lépjük át a küszöböt,

mindenkit segíteni fognak láthatatlan erői.

 

Üdvözlettel

BKL

 

Kapcsolat  

|   +3620-384-6658 Bicskei Kiss László  |  

fonixmuhely@gmail.com  |  

Facebook   |

   Impresszum  |  

 

Oldaltérkép